Monday, May 05, 2008

नकोच सांगू!

चांदण्यांचे आवाज,
अंधाराचे हुंकार,
धुक्याची कुजबुज,
कळ्यांचे नकार
...नकोच सांगू!

पाषाणाची स्वप्नं,
स्वप्नांमधली जाग,
रक्तामधले प्रश्न,
पाण्यामधली आग
...नकोच सांगू!

एकांताची चाहूल,
थबकलेली वेळ,
जागृतीची भूल,
कल्पनांचे खेळ

सारे कल्पनांचे खेळ
...नकोच सांगू!

7 comments:

मोरपीस said...

खूप छान आहे

Karadkar said...

chaan ... after long time :)

Sumedha said...

it's actually dedicated to you ;) profile war che chitra nawin ka? chchan aahe!

Priya said...

agadee... jaau de, naaheech saangat! ;)

Anand Sarolkar said...

Sahee...khup diwasananatar pan khup chhan!

प्रशांत said...

सुबक आणि सुरेख!

सुप्रिया.... said...

खुप सुरेख[:)]